KONTAKT

INFORMACJE PRASOWE, ZAPROSZENIA, PYTANIA
redakcja@sophisti.pl

PATRONATY MEDIALNE
redakcja@sophisti.pl

WYDAWCA
Dorota Wróblewska
dorota@sophisti.pl

ADRES REDAKCJI
SOPHISTI SP. Z O.O.
Ul. Saska 62/6
03-914 Warszawa
+48 22 881 81 89
+48 500 445 584
redakcja@sophisti.pl